Gepubliceerd 8 oktober 2017Voor het oudste deel van de stamboom Stroetinga heb ik gebruik gemaakt van reeds bestaand onderzoek door Arend Arends.
www.arendarends.nl